Software

Flowchart
Bespreking flowchart

De flowchart bespreekt hoe mijn code opgebouwt zal worden. We beginnen eerst en vooral bij het goed zetten van de grijper als dit nodig is. Soms kan het zijn dat de grijper een storing heeft gekregen of de stroom is uitgevallen waardoor deze niet correct staat. Vervolgens gaan we kijken of er een munt in de machine is gedaan of niet. Zo niet dan wacht men totdat er een munt in de machine is gedaan. Als de munt erin is gedaan is er een do while.

Door dit zal de grijper in de y-richting bewegen zolang er op de knop wordt gedrukt of de eindeloopschakelaar geen puls geeft. Dan gebeurt er hetzelfde voor de x-beweging. Dit wordt terug in een do while loop gezet, zolang er op de knop wordt gedrukt of de eindeloopschakelaar geen puls geeft zal de grijper blijven bewegen in de x-richting. Als dit is gebeurt zal de grijper de z-beweging maken dit is naar beneden.

Eenamaal beneden zal hij grijpen. Daarna is er terug een do while voor de grijper naar boven te laten komen totdat de sensor voor de grijper een puls geeft. Vervolgens wordt er terug een do while gebruikt voor de grijper naar de juiste positie te brengen 1 keer voor de x-bweging en 1 keer voor de y-beweging. Ze doen dit zolang de eindeloopschakelaars geen puls geeft, voor beide bewegingen wordt het in aparte loop gezet. Als hij eenmaal terug op de juiste plek staat zal de grijper lossen. Hierna wordt het helemaal opnieuw herhaalt.

softwareArduino

De software die ik gebruik is Arduino. Dit heeft verschillende redenen. Als eerste gebruik ik de omgeving omdat ik al veel mij Arduino heb gewerkt tijdens mijn opleiding op school. Een andere reden is omdat de Arduino ingebouwde bibliotheken heeft. Hierdoor moet ik zelf geen bibliotheken meer schrijven wat het veel makkelijker maakt. Ook werken alle componenten gemakkelijk met Arduino dus nog een reden te meer om Arduino te gebruiken.

De taal van Arduino is een afgeleide van C en C++. Arduini bestaat uit verscgillende onderdelen een VOID setup en een VOID loop. In de VOID loop laat je de code lopen die de hele tijd herhaalt moet worden.Visual studio code

Visual studio code is een programmeer omgeving waar je eventueel website's in kunt maken. Dit is ook het programma dat ik gebruik voor mijn website tot stand te brengen. Ook is er in Visual studi code CSS hiermaa kan ik verschillende effecten mee maken of foto's centreren en allamaal andere mogelijkheden.